Veidekke stevner Statens vegvesen

Det vises til presseoppslag i forrige uke der det fremkommer at Veidekke har stevnet Statens vegvesen for et krav i størrelsesorden 150 millioner kroner knyttet til endrings- og tilleggsarbeider på Hardangerbrua - Rv 13. Veidekke har utført betongarbeidene på broen herunder brotårnene som er over 200 meter høye. Prosjektet ble overlevert byggherren våren 2013.

Veidekke har i sin regnskapsmessige rapportering av prosjektet lagt en forsiktig inntektsføring til grunn. Det foreligger således ikke risiko for vesentlige negative resultateffekter i forhold til utfallet av kravet.

For mer informasjon kontakt:
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

  
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12