Veidekke styrker sin posisjon innen boligutvikling i Sverige

Veidekke Bostad AB kjøper utbyggingsmuligheten for 800 boliger i Sverige fra Bouwfonds Property Development. Gjennom dette kjøpet styrker Veidekke sitt nærvær i Sverige, spesielt innen boligutvikling i Stockholmsregionen. - Vi ser et stort potensial for Veidekke innenfor boligutvikling og boligproduksjon i Sveriges tre storbyregioner, og kjøpet av denne tomteporteføljen er en del av denne sastningen, sier Arne Giske, konserndirektør for Eiendom Skandinavia.

Hollandske Bouwfonds Property Development, en av Europas ledende eiendomsutviklere, har besluttet å konsentrere sin virksomhet til Holland, Frankrike og Tyskland og har derfor tilbudt Veidekke å kjøpe deres andel på 50 % i Bouwfonds Veidekke AB. Dette selskapet ble etablert i 2005, og gjennom en managementavtale har Veidekke Bostad stått for prosjektakkvisisjon, utvikling, gjennomføring og administrasjon. Dermed vil Veidekke fra 1. juni eie 100 % av selskapet.

Veidekke Bostad kjøper aksjene for 250 MNOK, hvorav 140 MNOK først betales ved godkjent regulering av et av de større prosjektene. Ved innkonsolidering av hele selskapet vil Veidekkes balanse øke med ca. 800 MNOK, i hovedsak finansiert gjennom selgerkreditter. Kjøpet medfører at Veidekkes opprinnelige eierandel regnskapsmessig verdsettes til virkelig verdi, dvs. ca. 250 MNOK (jfr. IFRS 3), og transaksjonen gir dermed en positiv resultateffekt på ca. 140 MNOK i 2. kvartal 2011.

Bouwfonds Veidekke AB ble, som nevnt, startet i 2005 gjennom et samarbeid med hollandske Bouwfonds og har siden starten vært eid 50/50 av Bouwfonds og Veidekke Bostad. Selskapet har en prosjektportefølje på 1 600 byggeretter for boliger, 1 400 i Stockholmsregionen og 200 i Göteborg. Blant de 1 400 i Stockholm kan nevnes 350 byggeretter på Östermalm, et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med Akademiska Hus om bygging av Kungliga Musikhögskolan. Videre ligger det ytterligere 350 byggeretter i sentrale Stockholm, samt 700 i Stockholms forsteder. Av disse er 100 byggeretter under produksjon i Sollentuna. I porteføljen er 550 byggeretter knyttet til opsjoner.

- Hele porteføljen kommer til å gi en omsetning på ca. 6 mrd. NOK og i tillegg store entrepriseoppdrag for Veidekke i fem til syv år fremover. Selskapets portefølje gir oss et meget godt resultatpotensial de nærmeste årene, sier Per-Martin Eriksson, adm. direktør i Veidekke Bostad AB.

For ytterligere informasjon kontakt:
Arne Giske, konserndirektør Eiendom Skandinavia, mobil +47 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør og CFO, mobil +47 907 59 058,
jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no
Jørgen Michelet, direktør finans og IR, mobil +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Faktaark pdf