Veidekke venter betydelig høyere IFRIC-resultat enn segmentresultat i 4. kvartal 2011

I henhold til IFRIC 15 skal boligprosjekter resultatføres ved overlevering, og dette prinsippet har Veidekke fulgt siden 1. januar 2010. Parallelt har imidlertid Veidekke fortsatt å resultatføre etter sluttføringsgraden i segmentregnskapet, for best å få frem løpende verdiskapning.

I 4. kvartal har virksomhetsområdet Eiendom ferdigstilt og overlevert mange boliger. Veidekkes IFRIC-resultat blir derfor ca. 70 mill. kroner høyere enn segmentresultatet i kvartalet. Dette er det første kvartalet Veidekke rapporterer høyere IFRIC resultat enn segmentresultat. Til sammenligning var IFRIC resultatet 66,3 mill. kroner lavere enn segmentresultatet i 4. kvartal 2010.

Som følge av det høye IFRIC resultatet i 4 kvartal vil segment- og finansresultatet på årsbasis ligge på nær samme nivå.

Veidekke legger frem 4. kvartals resultat torsdag 16. februar.

Kontaktpersoner:
CFO: Jørgen W. Porsmyr, 907 59 058
Finansdirektør: Jørgen G. Michelet, 917 43 856

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12