Veidekke: Venter løft i vann, avløp og energi

Veidekkes prognoser for bygg- og anleggsmarkedet i de kommende to årene peker mot et mer dempet marked. Det er ventet fortsatt høy aktivitet i både samferdsel og bygg, med nedgang i den private delen av byggmarkedet. Fremover ventes markedssegmentene vann, avløp og energi å øke betydelig.

Etter rekordår i 2022 og svært høy aktivitet gjennom flere år, venter Veidekke et volumfall i markedet for bygg og anlegg på 3 % i 2023 og 1 % i 2024. Prognosene bygger på beste skjønn ut fra dagens forutsetninger, og nye endringer i internasjonale finans- og råvaremarkeder kan påvirke både innholdet og retningen i prognosene.

– Samlet har aktiviteten i bygg og anlegg vært svært høy i flere år, så en nedgang bør ikke komme som noen stor overraskelse, og særlig i en situasjon der usikkerhet preger verden, sier Kristoffer Eide Hoen, analysesjef i Veidekke.

I samferdselsmarkedet er det ventet fortsatt høy aktivitet i de neste par årene. Norske myndigheter har gitt signaler om kutt i samferdselsbudsjettene, men det er ennå usikkert hva dette innebærer i praksis. At ambisjonsnivået i Nye Veier og Statens vegvesen reduseres noe, er som forventet, men en full stopp vil medføre store effektivitetstap i pågående og nært forestående prosjekter og vil trolig koste mer enn det smaker. I Sverige har den nye trafikkplanen som ble besluttet juni bebudet storsatsing på bane, med blant annet høyhastighetsbane mellom de store byene. For vei prioriteres drift og vedlikehold av eksisterende svenske veinett over bygging av nye veier.

Om bremsen settes på i samferdsel, kan det uansett motvirkes av økte investeringer i vann, avløp og energi, som over tid kan nyttiggjøre seg samme kompetanser og ressurser. Det er store behov for ny infrastruktur og utbedring av eldre anlegg i disse segmentene, og veksten både i samlede volumer og andelen av store prosjekter har vært sterk over lengre tid. Utviklingen tilsier at veksten vil fortsette, og at vann, avløp og energi i løpet av 10–20 år kan nå samme volumer og få like stor betydning som samferdsel har hatt i senere tid.

I både Norge og Sverige har byggeaktiviteten i enkelte regioner i en tid vært uvanlig høy. Veidekke tror på fortsatt høy aktivitet i de nærmeste årene, selv om økte renter og økonomisk usikkerhet ventes å dempe etterspørselen etter boliger og andre private bygg.

Byggekostnadene er nå mer stabile og forutsigbare, etter kraftige hopp i fjor høst og i vår. Utover høsten ventes kostnadene å ligge på dagens nivå eller å falle moderat, selv om prisen på en del energiintensive varer kan fortsette å stige.

– Hva kostnadsutviklingen angår, er vi muligens over det verste. Men med de geopolitiske og klimamessige utfordringene vi lever med, må vi erkjenne at verdenen rundt oss er mindre forutsigbar enn før. Det er usikkert om de relativt stabile forutsetningene vi har vært vant til, enten vi snakker om priser eller verdikjeder på leverandørsiden, vil gjenoppstå med det første, sier Kristoffer Eide Hoen.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Kristoffer Eide Hoen, direktør for forretningsutvikling og analyse i Veidekke ASA, +47 976 75 434, Kristoffer.Eide.Hoen@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Presentasjon markedsoppdatering høsten 2022 pdf