Veidekke videreutvikler Nöten-kvartalet i Solna, Sverige

Fabege AB har tildelt Veidekke Entreprenad en samspillsentreprise på SEK 500 millioner for å renovere og modernisere Nöten-kvartalet i Solna. Valget falt på Veidekke på grunn av det gode samarbeidet i forbindelse med Bocken-kvartalet i Stockholm, samt Veidekkes erfaring med lignende entrepriseformer.

Hele Nöten-kvartalet gjennomgår nå en omfattende renovering og modernisering. En viktig leietaker er Skatteverket, som skal leie 29 000 m2. Fabege og Veidekke baserer ombyggingen på Skatteverkets høye krav til miljø, energi, teknikk og fleksibilitet.

- Fabege er Stockholms ledende eiendomsselskap, og kundene og beliggenheten står sentralt i alt vi gjør. Derfor er det også viktig at leverandørene vi benytter oss av, kan leve opp til våre strenge krav til kvalitet, kostnadseffektivitet og profesjonalitet. Veidekke Entreprenad har fått økt tillit fordi de lever opp til våre forventninger, sier prosjekt- og foredlingssjef Klas Holmgren i Fabege.

- Vi er meget glade for at vi fikk denne samspillsentreprisen og ser frem til enda et vellykket samarbeid med Fabege, sier regionsjef Mikael Lidström i Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm.

Kontrakten har en verdi på ca. MSEK 500 ekskl. mva.

 

Klikk her for mer informasjon om Nöten-kvartalet:
http://fabege.se/sv/Media/Pressmeddelanden1/Pressmeddelanden/2012/Fabege-hyr-ut-ytterligare-29000-kvm-i-fastigheten-Noten-till-Skatteverket/

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Mikael Lidström, regionsjef, Veidekke Entreprenad, tlf. +46 8 635 61 00, mikael.lidstrom@veidekke.se
Jenny Henrichson, kommunikasjonssjef i Veidekke Entreprenad, tlf. +46 733 57 10 88,  jenny.henrichson@veidekke.se
Helge Dieset, kommunikasjonssjef, Veidekke ASA, tlf. +47 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Noten-kvartalet i Solna pdf