VeidekkeASA: Øker omsetning og ordrebok

Veidekke økte omsetningen med 11 prosent i tredje kvartal og leverte et resultat før skatt på 460 millioner kroner. Selskapets ordrereserve økte til 33,8 milliarder kroner.

– Selv om Veidekke leverer økt omsetning, er vi ikke tilfreds med utviklingen i lønnsomhet over de siste kvartalene. I de siste månedene har vi derfor gjennomført organisasjonsmessige endringer og innført et strengere regime for risikovurderinger. Vi har også iverksatt tiltak for å redusere kostnader og er blitt mer selektive med hensyn til hvilke nye prosjekter vi jobber med, sier konsernsjef Arne Giske. 
 
Veidekke omsatte for 8,8 milliarder kroner i tredje kvartal 2018, mot 7,9 milliarder kroner i tredje kvartal 2017. Veksten kom i hovedsak i entreprenørvirksomheten, mens omset­ningen falt innenfor eiendomsutvikling. Resultat før skatt var 460 millioner kroner, mot 498 millioner kroner i samme periode i fjor. Ordreinngangen var 6,5 milliarder kroner i kvartalet, mens samlet ordrereserve ved utgangen av kvartalet var 33,8 milliarder kroner. Resultat per aksje var 3,1 kroner (3,2) kroner i henhold til segmentregnskapet.

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet var 7,0 (6,0) milliarder kroner, og resultatet før skatt var 208 (160) millioner kroner i tredje kvartal. Omsetningen økte i alle tre land, med størst økning i Norge.

– Entreprenørvirksomheten har økt omsetningen betydelig i alle tre land, men resultatene varierer mellom virksomhetene. Med virkning fra dette kvartalet har derfor vi omorganisert entreprenørvirksomheten i Norge i en bygg- og en anleggsenhet. Målet er å øke lønnsomheten og å komme markedet i møte med produkter og løsninger som enda bedre tilfredsstiller kundenes krav, sier Arne Giske.

I eiendomsvirksomheten gikk omsetningen ned til 460 millioner kroner fra 684 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Resultat før skatt var 65 (141) millioner kroner i kvartalet. Resultat­nedgangen kom i all hovedsak i den svenske virksomheten. Til sammen ble det solgt 153 (147) boliger i tredje kvartal, inklusive felleseide prosjekter. Samlet salgsgrad for boliger i produksjon var 80 %.

– Markedet for nye boliger har sett noe bedring i Norge, men i Sverige, og spesielt i Stockholm, er markedet fremdeles svakt. Antallet enheter i produksjon er ennå på et relativt høyt nivå, men det er få nye igangsettelser i Sverige, noe som vil påvirke aktivitetsnivået de kommende månedene, sier Arne Giske.

Industrivirksomheten omsatte for 1,7 milliarder kroner i tredje kvartal, som er på samme nivå som i fjor. Resultat før skatt var 195 (218) millioner kroner. Resultatnedgangen skyldes lavere asfaltvolum grunnet forsinkelser på store veiprosjekter og ekstremvær i september, samt økte kapasitets- og råvarekostnader i asfaltvirksomheten.

Veidekkes H-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer for egne ansatte) siste tolv måneder var 5,2 ved utgangen av tredje kvartal, mot 5,3 i foregående kvartal og 4,6 etter samme periode i fjor. Sykefraværet på 3,4 % er på samme nivå som i foregående kvartal og ned fra 3,6 % for ett år siden.

For mer informasjon kontakt:

  • Konsernsjef Arne Giske, tlf. 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
  • Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no
  • Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnsrelasjoner Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Presentasjon 3 kvartal 2018 pdf
Rapport 3 kvartal 2018 pdf