Veidekkekontrakt på rehabilitering av bygård ved Stureplan midt i Stockholm

Av SEB Trygg Liv har Veidekke Entreprenad AB fått kontrakt på ombygging og nybygging av Sperlingens Backe nr. 30 i Stockholm. Kontraktssummen er på 126 MSEK.

Oppdraget omfatter rehabilitering av kontorer og butikklokaler samt ombygging av 13 leiligheter til moderne standard, men slik at mange av de opprinnelige detaljene og kvalitetene beholdes. Leilighetene vil imidlertid få en bedre beliggenhet huset, og mange vil få utsikt mot parken Humlegården.

Kontrakten omfatter også omfattende rehabilitering av fasadene. De skal tilbakeføres slik de var før bygården ble renovert på 1960-tallet, og dermed vil gårdens opprinnelige arkitektur bli gjenopprettet.

Arbeidene starter omgående og vil pågå til mai 2012.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Region sjef Mikael Lidström, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm,
tlf. +46 708 735 223, mikael.lidstrom@veidekke.se

Gunnar Arwskog, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm,
tlf. +46 70 532 26 25, gunnar.arwskog@veidekke.se

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12