Veidekkekontrakter for 165 millioner i Telemark

De siste månedene har Veidekke Entreprenør, Distrikt Telemark inngått kontrakter for til sammen 165 millioner kroner. I første kvartal i år har den lokale storentreprenøren fått en rekke prosjekter fordelt over hele fylket, der passivhusprosjektet Heistad skole i Porsgrunn er det største.

Grensesprengende ny Heistad barneskole i Porsgrunn  
Veidekke Entreprenør har av Porsgrunn kommune fått oppdraget med å bygge en ny barneskole på Heistad. Skolen er moderne og spennende utformet med en rekke artige løsninger både innendørs og utendørs. Bygget blir et såkalt passivhus, og energiteknisk et grensesprengende bygg.

- Vi er stolte over at vi er valgt til å bygge fremtidens skolebygg, der det er tenkt på barnas muligheter både innendørs og utendørs, samtidig som det teknisk og energimessig er det mest effektive man kan bygge i dag, sier distriktssjef Roger Dreyer.  - Vi får muligheten til å benytte den kompetansen vi har på slike bygg. Veidekke har de siste årene oppført flere energieffektive bygg, som for eksempel Bellonahuset i Oslo og KLP-bygget i Trondheim.  Vi vil også dra nytte av erfaringene fra en barnehage i Stavern som vi i Distrikt Telemark har bygd i energiklasse A, legger Dreyer til.

Byggearbeidene ved Heistad skole har startet opp, og skolen skal stå ferdig høsten 2012. Kontraktssummen er på 74 mill. kroner ekskl. mva.

Andre kontrakter som Veidekke Entreprenør i Telemark har inngått er:

Sjøfartens hus, Porsgrunn
For byggherre Stiftelsen Sjøfartens Hus skal Veidekke oppføre et nytt signalbygg nede på kaikanten. Bygget skal inneholde et nytt moderne utstillingslokale og ny veitrafikksentral. Bygget skal stå ferdig høsten 2012, og kontrakten er i størrelsesorden 30 mill. kroner ekskl. mva.

Elvegården, Porsgrunn
Den gamle tekniske skolen på Osebakken skal bygges om til et moderne leilighetsprosjekt med 14 leiligheter. Hele den gamle skolen er strippet før et nytt bygg føres opp inne i den gamle teglfasaden. Leilighetene ligger meget attraktivt til ved elvebredden på Osebakken. Leilighetene skal være klare til innflytting våren 2012. Kontrakten er på 35 mill. kroner ekskl. mva. Oppdragsgiver er Alfa Eiendom.

Leiligheter, Ulefoss
Veidekke skal høsten 2011 starte arbeidene med et nytt bygg på Ulefoss for PAVO Eiendom. Bygget
skal inneholde butikklokaler og 7 leiligheter. Kontraktssummen er på 16 mill. kroner ekskl. mva. Leilighetene skal være klare til innflytting i løpet av sommeren 2012.

Rehabilitering av dammer
For Statkraft skal Veidekke rehabilitere to betongdammer på fjellet i forbindelse med Mår kraftverk ved Kalhovd sør for Rjukan. Arbeidet er igangsatt og skal avsluttes i løpet av høsten 2011. Kontraktssummen er i størrelsesorden 10 mill. kroner ekskl. mva.

 

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Roger Dreyer, Veidekke Entreprenør, tlf. 90 73 66 32,  roger.dreyer@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Distriktsleder Roger Dreyer pdf