Veidekkes konjunkturrapport: Fortsatt vekst i bygg- og anlegg de neste årene

- Bygg- og anleggsmarkedet har vært svært godt det siste året, og pilene peker fortsatt oppover. For årene 2015 og 2016 forventer vi en årlig volumvekst på 3 % i det skandi­naviske markedet, og den største veksten kommer i Sverige, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke.

Høy aktivitet i Norge, men lavere vekst
Lavere aktivitet i oljesektoren påvirker norsk økonomi negativt, men lave renter og generelt godt arbeidsmarked bidrar positivt.

- For det norske bygg- og anleggsmarkedet forventer vi for årene 2015 og 2016 en årlig vekst på 2 %. Aktiviteten innen anleggsvirksomheten er høy og vil være «motoren» de neste to årene grunnet den sterke offentlige satsingen på samferdsel. For boliginvesteringen venter vi en årlig vekst på 1 %, selv om prisene vil øke med henholdsvis 5 % i 2015 og 3 % i 2016. Sterkest blir prisveksten i storbyregionene og svakest i Stavangerområdet, forteller Albriktsen.

God fart og størst vekst i Sverige
- Bedring i svensk eksportsektor bidrar til en årlig vekst i BNP på 2,5 - 3 % i 2015 og 2016. Det sterke boligmarkedet i Stockholm fortsetter, og Malmø og Gøteborg kommer etter. Samtidig tror vi på en større vekst for private yrkesbygg i perioden og en noe svakere vekst i anleggsmarkedet. Samlet sett venter vi en vekst på om lag 5 % i 2015 og 4 % i 2016 for svensk bygg- og anleggssektor, forklarer Albriktsen.

Fortsatt krevende, men vekst i Danmark
- Vi registrerer fortsatt positive signaler i Københavnregionen som sprer seg til større byer som Århus og Aalborg. Det betyr noe sterkere investeringstakt i nærings­livet og en gradvis økt etterspørsel etter nye boliger. Vi forventer vekst på 2 % i 2015 og 6 % i 2016 for det danske bygg- og anleggsmarkedet. Gitt dagens lave nivå er dette fortsatt å regne som en moderat markedssituasjon, avslutter Albriktsen.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Direktør strategi og marked Rolf Albriktsen, tlf 21 05 75 71 / 90 69 11 10, rolf.albriktsen@veidekke.no   
Rådgiver Kristoffer Eide Hoen, tlf 21 05 77 68 / 97 67 54 34, kristoffer.eide.hoen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24 milliarder kroner (2014), og halvparten av de 6 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Konjunkturrapport mars 2015 pdf