Veidekkes konjunkturrapport: Bedre utsikter i et mer stabilt marked

 Usikkerheten avtar i det skandinaviske boligmarkedet, og utviklingen tyder på et mer stabilt og fortsatt attraktivt entreprenør- og eiendomsmarked fremover. 

Etter et par rekordår med uvanlig høy aktivitet i den skandinaviske bygg- og anleggsbransjen har veksten flatet ut, og markedet ser nå ut til å stabilisere seg på et fortsatt høyt nivå. Frem mot 2020 anslår Veidekke 2 % årlig vekst i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet.

– Generelt er etterspørselen i det skandinaviske entreprenørmarkedet god, og flere deler av markedet som har vært gjennom en nedtur, er nå på vei tilbake. Det er god etterspørsel etter yrkesbygg, og også i boligmarkedet er tendensene nå mer positive. Kjøpernes tiltro til markedet er stigende, og et mer balansert marked vil igjen gi bedre grobunn for nye prosjekter, sier Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke ASA. Han viser også til at anleggsmarkedet i Sverige og Norge er i sunn vekst, med mange store samferdselsprosjekter på gang og økende etterspørsel fra energisektoren og vann og avløp.

Rapporten peker også på makrotrender som vil få betydning for entreprenørbransjen fra 2020 og fremover.

– På lengre sikt vil noen større demografiske endringer få betydning for produktmiks og konkurransefokus i entreprenørbransjen: Flere eldre og færre yngre vil skape nye behov i helse- og omsorgssektoren og vil også kunne endre hva som etterspørres i boligmarkedet. Samtidig blir kampen om arbeidstakerne hardere, i en bransje som allerede har kapasitetsutfordringer. Dette er imidlertid langsiktige trender som vi er klar over og innretter oss etter, sier Kristoffer Eide Hoen.

Våre analyser for det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet kan leses i sin helhet på veidekke.com 

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke ASA, telefon +47 976 75 434

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Presentasjon konjunkturrapport september 2018 pdf