Veidekkes konjunkturrapport: Tøffe tider i bolig, men nye muligheter i andre segmenter

Veidekke spår en tøffere periode for den skandinaviske bygg- og anleggsbransjen fremover på grunn av nedgangen i leilighetsmarkedet, men ser muligheter i anlegg og i andre byggsegmenter.

Veidekke har nedjustert prognosen for det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet til 5 % i 2018 og til -2 % i 2019 siden forrige konjunkturrapport. - Som omtalt i vår Q4-fremleggelse vil nedgangen hos eiendomsutviklerne som følge av lavere salg av leiligheter, etter hvert forplante seg til entreprenørleddet, og selv om pilene peker oppover i andre segmenter, er denne oppgangen ikke tilstrekkelig til å kompensere fallet, forklarer Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke ASA. Han mener nedgangen i bolig­sektoren kan bli utfordrende for selskaper som har bundet opp kapital eller organisasjon ut fra markedssituasjonen da markedet var på topp i 2016.

For bygg- og anleggsbransjen som helhet, ser Veidekke derimot ingen grunn til å over­dramatisere. Prognosene for 2018 og 2019 peker heller på flere positive trekk for næringen sett under ett:

  • Markedssituasjonen for andre bygg og for anlegg er fremdeles lovende, og det samlede bygg- og anleggsmarkedet ventes å fortsatt ligge på et høyt nivå i 2019.
  • Mindre aktivitet i boligmarkedet i og omkring Oslo og Stockholm vil avdempe kapasitets­­utfordringene, som ellers kunne ha presset kostnader videre opp og kvalitet i leveransene ned.
  • Både internasjonale og til dels også nasjonale konjunkturer ser bedre enn på lenge, og det vil bidra til at bunnen i boligmarkedet passeres raskere.
  • Klimaendring og ekstremvær, utbygging av fornybar energi og strammere miljøkrav til bygg og anlegg åpner nye markedsmuligheter i den grønne delen av bygg- og anleggssektoren.

Våre analyser for det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet kan leses i sin helhet på Veidekke.com.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke ASA, telefon +47 976 75 434

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Konjunkturrapport mars 2018 pdf
Presentasjon konjunkturrapport mars 2018 pdf