Veidekkes konjunkturrapport: Utflating etter tre år med sterk vekst

Etter tre år med markant oppgang er det nå tegn til en utflating i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet, i all hovedsak som følge av et taktskifte i boligmarkedet i Oslo og i Stockholmregionen.

- En viss nedkjøling i boligmarkedet etter rekordveksten i 2016 kan være bra vurdert i et langsiktig industrielt perspektiv. Totalmarkedet for bygg og anlegg i Skandinavia fremstår fortsatt som sterkt selv om veksten vil flate ut i 2018 og 2019, og spesielt anleggsmarkedet ligger an til en god utvikling fremover, sier Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke ASA.

Norge: Fortsatt sterkt marked selv om boligsegmentet flater ut
Det norske bygg- og anleggsmarkedet ser sterkt ut fremover selv om boligmarkedet er ved et vendepunkt som etter hvert vil gi nedgang i produksjonsvolumene.
Produksjonsvolumer og ordrereserve har fortsatt å øke hos entreprenørene, mens nyboligsalget har gått så mye ned at det ligger an til et omslag i produksjonsvolumene om tre-fire kvartaler. På grunn av boligsegmentets store betydning i totalen forventer vi at den første nedgangen i samlet B/A-produksjonsvolum siden 2009, vil komme i 2019, forklarer Eide Hoen.

Sverige: Samlet sett et sterkt marked ut 2019 selv om veksten vil avta
Optimismen i svensk bygg- og anleggsbransje er fortsatt høy og ordresituasjonen er sterk.
Bedrifter og offentlig sektor har offensive investeringsplaner, og etterspørselen etter boliger holder seg god. Nyboligsalget har imidlertid normalisert seg etter et sterkt 2016, og dette vil medføre noe lavere igangsetting fremover.
Etter flere år med usedvanlig sterk vekst vil noe avmatning i 2018 og en svak aktivitetsnedgang i 2019 trolig være sunt for bransjen samlet sett. Vi forventer at produksjonsveksten i boligsegmentet snur til en moderat nedgang ved inngangen til 2019, fortsetter Eide Hoen.

Danmark: Vekst fra lavt nivå
Det danske bygg- og anleggsmarkedet er i en positiv utvikling, men fortsatt primært er drevet av veksten i boligsegmentet.
- Vi forventer at veksttakten i boligsegmentet vil holde seg høy ut 2019. Videre viser arealledigheten innen kontor og varehandel nå en fallende trend, hvilket er svært positivt. Det ser omsider ut til at det løsner i det danske byggmarkedet, avslutter Kristoffer Eide Hoen.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke ASA, tlf. +47 976 75 434, kristoffer.eide.hoen@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og omtrent halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Konjunkturrapport september 2017 pdf