Veidekkeselskap bygger næringsbygg i Sola

Veidekkeselskapet Block Berge Bygg AS har fått i oppdrag av Ringholm 1 AS å oppføre et kombinasjonsbygg bestående av kontor og verksted for leietaker Expro Norway AS. Oppdraget er en totalentreprise, og kontraktssummen har en verdi på 150 millioner kroner ekskl. mva

Det nye næringsbygget blir liggende i Risavika i Sola kommune. Bygget blir på til sammen ca. 9.800 m² fordelt på et kontorbygg i tre etasjer og et verkstedbygg. Prosjektet er utviklet i samspill mellom kunde, Bygg-Kon AS og Block Berge Bygg. Bygget blir konstruert med bærende betongelementfasader i malt og miniretardert betong.

- Vi jobber kontinuerlig for å videreutvikle vår kompetanse for å kunne bygge energi- og miljøriktige bygg basert på vår industrielle grunntanke. At vi lykkes med å lande denne avtalen er svært gledelig og prosjektet vil bidra positivt til vår videre utvikling, sier administrerende direktør Yngvar Karlsen i Veidekkes heleide datterselskap Block Berge Bygg AS.

Byggearbeidene har allerede startet opp, og bygget forventes å være klar til å tas i bruk i august/september 2015.


For mer informasjon kontakt:

Adm. direktør Yngvar Karlsen, Block Berge Bygg AS, telefon 51 78 99 00,  yk@blockberge.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, mobil 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Block Berge Bygg AS er en av Rogalands ledende totalentreprenører og en ledende leverandør av prefabrikkerte konseptløsninger i betong. Selskapet eies 100 % av Veidekke ASA, har 325 ansatte, egen betongelementfabrikk på Klepp utenfor Stavanger og de hadde en omsetning på 850 millioner i 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Illustrasjon prosjekt Risavika pdf