Veidekkeselskap skal bygge kontorbygg i Stavanger

Block Berge Bygg AS har fått i oppdrag å bygge et nytt kontorbygg i Stavanger for Rosenberggata 101 AS. Oppdraget er en totalentreprise, og kontraktssummen er på 155 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektet skal ligge ved Bjergsted i Stavanger kommune. Bygget blir på til sammen 10 300 m² fordelt på fem etasjer inkludert et parkeringshus. Arkitekt er Rambøll Arkitektur og Plan AS i Stavanger.

Prosjektet er utviklet i samspill mellom kunde, arkitekt og entreprenør, og blir konstruert med bærende betongelementfasader i slipt grå betong. Løsningen gir et svært godt grunnlag for å bygge et energieffektivt bygg i energiklasse A. Bygget skal også BREEAM-sertifiseres i klasse "very good".

Kontorbygget skal være arbeidsplass for ansatte hos Centrica Energi. Byggestart er i januar 2013, og bygget er beregnet innflyttet i juli 2014.

- Vi jobber kontinuerlig for å videreutvikle vår kompetanse for å kunne bygge energi- og miljøriktige bygg basert på vår industrielle grunntanke. At vi lykkes med å lande denne avtalen er svært gledelig, og prosjektet vil bidra positivt til vår videre utvikling, sier administrerende direktør Yngvar Karlsen i Block Berge Bygg AS. 

For mer informasjon kontakt:
Adm. direktør Yngvar Karlsen, Block Berge Bygg AS, telefon 51 78 99 00, yk@blockberge.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, mobil 905 53 322, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Block Berge Bygg AS er en av Rogalands ledende totalentreprenører og en ledende leverandør av prefabrikkerte konseptløsninger i betong. Selskapet eies 100 % av Veidekke ASA, har 325 ansatte, egen betongelementfabrikk på Klepp utenfor Stavanger og det hadde en omsetning på 856 millioner i 2011.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Skisse1 pdf