Veidekkeselskap utvider kjøpesenter i Rogaland

Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg har fått i oppdrag av Sektor Gruppen å utvide og pusse opp Kilden senter i Hillevåg. Prosjektet har høy miljøprofil og blir det første BREEAM-sertifiserte kjøpesenteret i Rogaland. Oppdraget er en totalentreprise verdt 160 millioner kroner ekskl. mva.

Kilden senter skal utvides med nye 8.200 m2 i fem etasjer, og i tillegg skal 5.000 m2 av eksisterende bygg pusses opp. Dette gir mer handel og et større tilbud av ulike tjeneste­ytende virksomheter, og senteret skal fremstå enhetlig og moderne når det er ferdig.

- Det er viktig for oss med en lokalforankret entreprenør. Vi har et langt og godt samarbeid med Block Berge Bygg og de er svært godt kjent med Kilden etter å ha vært med på å utvikle senteret slik vi kjenner det i dag. Dermed er det også naturlig for oss å ønske de med videre når vi nå skal utvikle nye Kilden, sier eiendomsdirektør Tor Nickelsen i Sektor Gruppen.

Kilden skal sertifiseres til karakteren «Very good» etter standarden BREEAM NOR, og driftes etter BREEAM In Use. - Vi forplikter oss til alt fra kortreiste materialer, lavere utslipp og bedre innemiljø. Kilden skal både bygges og driftes på en bærekraftig måte som skåner miljø og legger til rette for lokal utvikling. Det blir det første kjøpesenteret i Rogaland som sertifiseres etter denne miljøstandarden. Block Berge Bygg besitter en viktig kompetanse på dette området, forteller Alexander Almeland, som er teknisk prosjektsjef i Sektor Gruppen.

- Vi er svært fornøyd med at Sektor Gruppen har valgt Block Berge Bygg. Vi har lang erfaring og høy kompetanse i å gjennomføre byggeprosjekt på kjøpesenter som er i full drift der våre prefabrikkerte løsninger muliggjør utbyggingen innenfor gitte tidsrammer. At vi på dette prosjektet også kan benytte vår Breeamkompetanse og -erfaring i samspill med kunden vil bidra til å videreutvikle oss innen miljøriktige løsninger, sier adm. dir Yngvar Karlsen i Block Berge Bygg.

Arbeidene starter opp i disse dager, og det nye senteret skal stå klart til julehandelen i 2015.

For mer informasjon kontakt:
Yngvar Karlsen, adm. dir. i Block Berge Bygg, tlf 916 64 951, yk@blockberge.no
Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Tor Nickelsen, eiendomsdirektør i Sektor Gruppen, tlf 913 14 151, tor.nickelsen@sektor.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Illustrasjon Kilden pdf