VELLYKKET PLASSERING AV USIKRET OBLIGASJONSLÅN

Det vises til melding sendt tidligere i dag vedrørende mulig utstedelse av obligasjonslån.

Veidekke ASA har i dag utstedt et nytt usikret obligasjonslån på NOK 500 millioner i det norske obligasjonsmarkedet. Lånet har 5 års løpetid, og har en kupong tilsvarende 3 måneders NIBOR + 1,75 % p.a. Innbetalingsdato er 4. juni 2013.

Som tidligere annonsert, er formålet med det foreslåtte obligasjonslånet generelle selskapsformål.

DNB Markets og SEB har vært tilretteleggere for lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christopher M. Bjerke
Assisterende Finansdirektør
Tel: 21 05 80 13
Mob: 99 58 18 02

Oslo, 23. mai 2013

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12