Studentoppgaver

Vil du skrive studentoppgaven din i samarbeid med Veidekke? Ta kontakt! Oppgavesamarbeid med studenter er viktig for oss.

Tema for studentoppgaven 

Vi ønsker oss særlig master- og bacheloroppgaver med tema knyttet til prosjektbasert produksjon innen våre fagområder. Men vi er åpne for innspill og forslag du har. 

Er du usikker på tema for studentoppgaven din eller har du valgt et tema, men savner en veileder?  Ta kontakt med oss! 

Slik søker du 

Ønsker du å skrive oppgave med oss høsten våren 2022? Send oss en henvendelse her.

Send oss en søknad
Send oss en søknad og merk henvendelsen med tema/problemstilling.

Svar på følgende spørsmål: 

  • Hvilken skole går du på? 
  • Hva slags utdanning tar du? 
  • Hvilken by har du planer om å skrive oppgaven i? 
  • Hvilket tema ønsker du å skrive om? 
  • Hva slags problemstilling ønsker du å skrive om? 
  • Hvilke fag fra utdanningen din ser du for deg å ta i bruk i oppgaven? 

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Kontakt oss