Catharina Bjerke

Bærekraftsdirektør, Veidekke ASA