Ole Jonny Hvitås

Prosjektleder og lærlingkontakt Veidekke Bane, hele landet