Ole Petter Henden

Distriktsleder Veidekke Bygg Sogn og Fjordane