Ole Vidar Størdal

Lærlingkontakt Veidekke Bygg Buskerud, avd. Valdresbygg