Paal Magnus Amundsen

Leder automasjon-/ digitalisering