Tore Andre Strand

System- fagansvarlig og lærlingkontakt Veidekke Bane, hele landet