Hans Olav Sørlie

Konserndirektør, Bygg Norge

Aksjer: 92 937

Opsjoner: 4 000

Selskap: Veidekke ASA
Arbeidssted: Skøyen
Ansatt: 1994
Født: 1965

Tidligere stillinger

2017 - 2018: Veidekke Entreprenør AS, Region Øst, regionsdirektør
2016 - 2017: Veidekke Entreprenør AS Region Øst / Distrikt Oslo, regionsdirektør / distriktsleder
2009 - 2016: Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo, distriktsleder
2003 - 2008: Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo, avdelingsleder

Utdannelse

Norges Tekniske Høyskole (NTH)

Se hele konsernledelsen