Jimmy Bengtsson

Konsernsjef

Aksjer: 71 087

Opsjoner: 2 000

Selskap: Veidekke ASA
Stilling: Konsernsjef
Ansatt: 2015 (Veidekke Sverige)

Tidligere stillinger

2015 - 2019: Veidekke, Konserndirektør, ansvarlig for entreprenørvirksomheten i Sverige og konserninnkjøp. Landsjef i Sverige. 

2007-2015: Arcona, Adm. direktør 

Skanska AB: 16 år i Skanska 

Utdannelse

Sivilingeniør, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Se hele konsernledelsen