Arve Fludal

Styremedlem, ansattvalgt

Aksjer: 4 550

Opsjoner: 3 000

Styremedlem siden: 2015
Født: 1970

Fludal har vært ansattvalgt styremedlem siden 2015. Han representerer funksjonærgruppen. Fludal har vært ansatt i Veidekke siden 1998. Han er anleggsleder i region Nord/Vest distrikt Haugesund.

Se alle Veidekkes styremedlemmer