Hanne Rønneberg

Styremedlem

Aksjer: 2 700

Styremedlem siden: 2020
Født: 1959

Hanne Rønneberg har vært styremedlem siden 2020. Hun er sivilingeniør fra NTH (1983), med omfattende bransjeerfaring fra bygg og anlegg. Rønneberg er i dag spesialrådgiver ved forskningsinstituttet SINTEF, der hun fra 2009 til 2020 var konserndirektør. Hun har tidligere hatt ulike lederstillinger i Skanska. Hanne Rønneberg er styremedlem i Multiconsult ASA, Undervisningsbygg Oslo KF, CICERO Senter for klimaforskning, Abelia, FFA (Forskningsinstituttenes fellesarena) og Oslobygg KF.

Se alle Veidekkes styremedlemmer