Ala Kraftverk

I forbindelse med utbyggingen av Ala Kraftverk har Valdresbygg AS utført betongarbeider og bygningsmessige arbeider. Kraftverket har en middelårsproduksjon på 14,8 GWh og en fallhøyde på 345m.

Kunde

Skagerak Kraft AS/ UE for Brødrene Dokken

Tidsrom

September 2020 – September 2022

Sted

Tyinvegen 4150, 2975 Vang i Valdres

Omfang

Betongarbeider og bygningsmessige arbeider

Prosjekttype

Kraftverk/Energi

Kontraktsform

Underentreprise

Ala kraftverk ligger i Vang Kommune i Valdres. Valdresbygg AS har som underentreprenør til Brødrene Dokken AS utført betongarbeider og bygningsmessige arbeider i forbindelse med bygging av inntaksdam, kraftstasjon og utløp. 

Inntaket består av en betongdam med fritt overløp i kombinasjon med et overfallsinntak med coandaeffekt og inntakskulvert fra elcebredden. Byggearbeidene ble utført delvis vinterstid i ufordrende terreng og værforhold.