Førde sjukehus

Veidekke bygger sammen med Helse Førde HF et åtte etasjers sykehusbygg i Førde. I samspillsfasen har partene sammen utviklet et meget areal- og kostnadseffektivt sykehusprosjekt.

Moderne sykehusbygg. Illustrasjon.

Kunde

Helse Førde HF

Tidsrom

2021-2024

Sted

Svanehaugvegen 2, 6812 Førde

Omfang

13.000 m2

Prosjekttype

Sykehus

Kontraktsform

Totalentreprise

Verdi

685 millioner kroner ekskl. mva.

Helse Førde har prioritert kvinner og barn i det nye bygget. Det skal blant annet huse kvinneklinikken med fire nye fødestuer, en ny sengepost for føde- og barselomsorg samt en ny avdeling for barn. Spesielt for mor og barn vil enerom gjøre stor forskjell i den tiden de er på sykehuset. Bygget vil også få flere nye avanserte spesialrom, ny operasjonsavde­ling med åtte operasjonsstuer (dagens er fra 1970-tallet), ny observasjons­­post og en ny post for oppvåking.

I samspillsfasen har Veidekke hatt en tett og god dialog med prosjektorganisasjonen i Helse Førde, brukerne av bygget og samarbeidspartnere. Det har vært lagt ned stor innsats for å sikre at dette blir et topp moderne sentralsykehus.

Det nye bygget – kalt Livabygget – blir på drøyt 13.000 m2 som skal kobles sammen med dagens hovedbygg. Dette krever rehabilitering av om lag 2.000 m2 i det eksisterende hovedbygget som også inngår i Veidekkes oppdrag.

Dette er det største delprosjektet i det store moderniseringsarbeidet som pågår ved Førde sentralsjukehus. Grunnarbeidene starter rett over påske, og bygget skal stå klart til bruk våren 2024. Les mer om prosjektet her.

Kontakt oss