header

Jessheimbadet

Svømmehallen er et bygg på 6795 m2 med seks basseng, boblebad, badstue, IR-badstue og sklie. Bygget er laget sirkelrundt med teknisk rom i 1. etg. og publikumsareal i 2. etg.

Jessheimbadet

Kunde

Ullensaker kommune

Tidsrom

Desember 2018 - desember 2020

Sted

Jessheim

Omfang

6795 m2

Prosjekttype

Svømmehall

Kontraktsform

Totalentreprise

Verdi

250 MNOK

Arkitekt

NUNO Arkitektur AS/Vindveggen Arkitekter AS

Svømmeanlegget er over to plan og har en sirkulær grunnflate med en utvendig diameter på 67 meter. Hele anlegget er lagt på terreng uten utgraving for annet enn pelehoder, peledragere og ringmur. Alle bassenger og tekniske rom inkludert drift og administrasjon legges i plan 1.

Hele bygget inkludert selvbærende gulv i 1 etg. er fundamentert til fjell på en kombinasjon av betongpeler og stålkjernepeler. Bæresystemet er en kombinasjon av plasstøpt og prefab. betong. Prefab. betong med søyler, bjelker og hulldekker. Stålsøyler og ståldragere, samt TRP over 25 m basseng.

Majoriteten av bygget er med plasstøpt betong, grunnet både seismisk stabilitet og stabilitet til basseng og nedbøyning.
Hovedplanet for publikum, kafe, garderobeanlegg og bassenger er hevet opp på plan 2, ca. 4,5 meter over terreng.

Svømmeanleggets hovedtak er "senket" tilpasset de funksjonshøyder som er tilstrekkelig for kafe, garderober, opplæringsbasseng etc. Spesielle funksjoner som hovedbasseng og stup har individuelle krav til større høyder og taket er hevet lokalt i disse områdene.

Det er valgt materialsammenstillinger med økt kvalitet i utforming og detaljering. Innvendig i svømmehallen stilles det store krav til bygningsfysikk, valg av konstruksjoner, tekniske løsninger og materialbruk.

Det er ett konkuransebasseng med 25 m lengde, to opplæringsbasseng/terapibasseng med ramper; ett av de med hev/senk gulv, ett aktivitetsbasseng med boblebenk, ett stupebasseng med 1, 3, 5 m -stup, ett barnebasseng og ett boblebad.

Fire stk. basseng leveres som stålbasseng, 25 m, opplæring 1 og 2 og stup.

Bygget er dimensjonert for maks 600 personer, med samtidig badende i vannet på 280 personer. Garderobeskap for 400 personer.

Jessheimbadet

Det er bygget en kjørbar rampe til 2.etg for leveranser direkte til 2.etg. for mobile tribuner, PA anlegg etc.

Oppvarming av bygget med miljøvennlig energi fra fjernvarme med bioenergi.

Kontaktpersoner Seby AS