Middelthunet

Middelthunet består av tre bygg over en parkeringskjeller, og har et totalareal på 45.500 kvadratmeter (BTA) inkludert en barnehage, samt en rehabilitert garasje under «fonteneplassen».

Ferdigstilte bygg og fasader med stilaser. Foto tatt fra luften.

Kunde

OBOS/Nordr

Tidsrom

Februar 2019 - 2022

Sted

Middelthunsgate 15-17, Oslo

Omfang

45 500 m2

Prosjekttype

Boliger

Verdi

1 024 MNOK ekskl. mva.

Rivearbeidene er utført som egen entreprise. Riving eksisterende bygg startet februar 2019. Grunnarbeidene startet høsten 2019. Trinn 1-3 er planlagt ferdigstilt i løpet av 2022.

Løsninger vi vil fremheve

Hele prosjektet utføres i plasstøpt betong. Hovedmaterialene i fasaden er puss system. Toppleilighetene får store takterrasser. Det blir også felles takterrasse på to av byggene. Utvendige arealer har som intensjon at det skal bli et aktivt bomiljø. Egnede materialer vil bli gjenbrukt i utomhusanlegget. Oppvarming av leilighetene skal skje vha. et såkalt 3- rørs system (Fjernvarme). Det blir installert smart-hus system. Prosjektet blir gjennomført fossilfritt (rive- og byggearbeidene).

Flere moderne leilighetsbygg. Illustrasjon.

Toppleilighetene får store takterrasser.

Prosess og samarbeid

Tomten ble kjøpt allerede i 2011. Arbeider med reguleringsplanen startet i 2013 og ble endelig godkjent av fylkesmann mai 2018. Rivingen startet februar 2019. Etter ca 8 mnd. med riving kunne grunnarbeidene starte. Det har derfor vært en lang periode frem til at man nå kan starte selve byggingen.

Kvinne går i et gatetun mellom boligblokker i Oslo. Illustrasjon.

Middelthunet i Oslo

Prosjektet er utviklet i godt samarbeid med OBOS/Nordr (tidligere Veidekke Eiendom). Dette er den største enkelte byggekontrakten for et boligprosjekt i Veidekkes historie.