Oksenøya senter

Bærum kommune og Veidekke har inngått avtale om å bygge Oksenøya senter på Fornebulandet. Senteret får en meget sterk miljøprofil og skal inneholde en stor barneskole, barnehage, idrettsanlegg og et bo- og behandlingssenter.

Bygninger rundt et torg og en trapp. Illustrasjon.

Kunde

Bærum kommne

Tidsrom

Mars 2019-desember 2022

Sted

Per Waalers vei 7, 1366 Lysaker

Omfang

30 000 m2

Prosjekttype

Skole, omsorgsboliger, barnehage

Kontraktsform

Totalentreprise

Verdi

Ca. 1,2 mrd kroner ekskl. mva.

Oppdraget, som ble vunnet i en pris- og designkonkurranse, er verdt ca. 1,2 milliard kroner ekskl. mva.

Om prosjektet

Oksenøya senter består av tre formålsbygg. Fem parallell barneskole for 1050 elever med tilhørende flerbrukshall og utomhusanlegg. Bo og behandlingssenter for 150 beboere og felles garasjeanlegg i kjeller for de tre formålsbyggene. Barnehage med 6 baser for 300 barn. Prosjektet som helhet utgjør ca. 30.000 BTA.

- Dette blir et helt spesielt nærmiljøsenter der Bærum kommune samler mange funksjoner for unge og eldre på samme tomt for unik samhandling mellom de ulike formålsbyggene. Samtidig er det meget høye ambisjoner om bærekraft og miljø for prosjektet, og det liker vi ekstra godt, sier Erik Økland avdelingsleder for offentlige prosjekter i Veidekke Bygg Oslo.

Løsninger vi vil fremheve

Prosjektet har høye miljøambisjoner og har utstrakt bruk av tre. Alle byggene leveres med trefasader, og BBS og barnehage leveres som massivtre prosjekter. Prosjektet skal leveres med karakter BREEAM-NOR outstanding og er et FutureBuilt prosjekt. BREEAM-NOR klasse Outstanding, er det høyeste nivået som kun en håndfull prosjekter har oppnådd i Norge. Prosjektet har som mål å redusere klimagassutslippene med minimum 50 % innen transport, energi- og materialbruk.

Bygninger rundt et torg. Illustrasjon.

Oksenøya senter

Prosess og samarbeid

Prosjektet har gjennomgått detaljeringsfasen i forprosjektet i nært samarbeid med Bærum kommune og deres brukergrupper. Byggearbeidene ble satt i gang ved årsskiftet 2019/2020, ferdigstillelse er beregnet til våren 2022 for skolen og barnehagen mens bo- og behandlingsentret vil stå ferdig desember 2022.

Les mer om prosjektet her på Bærum kommunes nettsider.

Kontakt oss