Klimaregnskap prefab

Produksjon av betongelementer kan kraftig redusere klimaregnskapet i et prosjekt. Kombinert med at all vår produksjon er i lavkarbon A-betong gjør det at effekten på sluttproduktet blir stor.

Fabrikken på Klepp, Rogaland

Hvordan kan betongelementer bidra i ditt klimaregnskap?

EPD - miljødeklarasjon

EPD er en miljødeklarasjon på produktet du kjøper og forteller noen om miljøpåvirkningene betongelementet har fra uttak av råvarer til riving eller demontering.

Med lavkarbon betong, fossilfri transport og andre flere gode tiltak og egenskaper så gir våre EPD gode poeng i BREEAM og gir svært gunstige utslippstall for miljøet.

Lavkarbonbetong

Vi leverer som standard lavkarbon A på alle våre produkter, og pusher hele veien fremover for at vi skal kunne redusere bruk av sement og bruke mest miljøvennlig type bindemiddel.

Transport

All transport er fossilfri og vi har økt tonnasje på tilslag inn til vår fabrikk som sparer veinettet for over 400 tungtransportlass pr år.

Tilslag

Vi bruker kun sprengte fjellmasser og returmasser i vår produksjon. Det vil si at vi har ingen natursand i vår produksjon.

Wire

Vi bruker kun 100%resirkulert kamstål, og vår wire til hulldekker består av 86% skrapjern som er ledende innenfor wire.

Utslipp per m2

Hulldekker levert fra oss i lavkarbon pluss tilsvarer stedstøpt dekke i lavkabon ekstrem målt pr. m2 dekke.

Vi har fordel av at vi kan støpe under like klimatiske forhold året rundt. Dette gir oss fordeler med å kunne levere lavkarbon-elementer uten ekstra rigging, økte kostnader og fremdriftshemmende tiltak på byggeplass.

Kontakt oss