Om Veidekke Prefab

Veidekke Prefab har en av Norges mest moderne betongelementfabrikker. Vår fabrikk består av 22.000 m2 produksjonslokaler med en stor kapasitet. Vi har over 120 egne lokale fagarbeidere i vår produksjon med et stort hjerte for faget, og som står på hver eneste dag for å levere kvalitetsprodukter til kundene våre.

Fabrikken på Klepp, Rogaland

Veidekke Prefab fikk sitt nye navn i 2023, men bærer på en lang og stolt historie under navnet Block Berge Bygg AS. Selskapet ble startet i 1966 av Gunnar Block Watne og Sigvald Bergesen.

Skiftende markeder har vært med å utvikle oss gjennom å bygge kuleskall til Condeep-plattformer for Nordsjøen til å bygge over 20 næringsbygg i Sverige i årene etter jappetiden. Vi har bygget 328 leiligheter i Israel og administrasjonsbygget på Melkøya i Hammerfest for Statoil.

Eksempler på spesielle prosjekt er mange og denne mulighetssøkingen har ført oss fram til det Veidekke Prefab vi ser i dag - en framtidsrettet prefab-entreprenør i kontakt med sine røtter.

I 1999 kjøper Veidekke alle aksjene i Block Berge Bygg, og fra 2023 vil det nye navnet være Veidekke Prefab AS. Ikke fordi vi synes at Block Berge er et dårlig navn, men fordi vi synes Veidekke Prefab er et bedre navn.

Det nye navnet forteller hva vi faktisk leverer, og samtidig har det en tydeligere kobling til Veidekke-konsernet, noe vi vet vil være en fordel for mye av det vi skal oppnå fremover.

Fakturainformasjon

For at fakturaen din skal få rask og riktig behandling, må den merkes med vårt prosjektnummer. 

- Fakturaer uten korrekt merking kan ikke behandles av oss, og vil bli returnert.
- Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav.
- Vi betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

Fakturaadresse

Faktura på e-post kan sendes på faktura.prefab@veidekke.no

Organisasjonsnummer:  980 798 267  
Postadresse:  Bedriftsvegen 6, 4353 Klepp Stasjon

Elektronisk faktura i EHF-format

Vi ønsker å motta faktura i EHF-format (Elektronisk Handelsformat). Dette er statens standardformat for elektronisk fakturering.

 • Det er viktig at prosjektnummeret plasseres riktig i overføringsfilen. Nummeret skal legges i ett av disse feltene:
  1. cbc:ProjectReference
  2. cbc:AccountingCost
  3. cac:OrderReference/cbc:ID
  4. cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID
  5. cbc:Note
  6. cbc:BuyerReference
 • Fakturabilde skal alltid følge med, enten i i PDF- eller TIF-format.
 • Filnavn-prefiksene må være lik. For eksempel faktura123.xml og faktura123.pdf.
 • Vi foretrekker at filene ikke er zippet.

Hva gjør jeg hvis systemet mitt ikke støtter EHF?

Det finnes ulike webfakturaportaler som leverer løsninger der du kan sende slike fakturaer fra.

Se oversikt over fakturasystemer som kan levere EHF på anskaffelser.no

Se veileder for bruk av EHF-format for systemleverandører på anskaffelser.no

Veidekke Prefab, Bedriftsveien 6, 4353 Klepp Stasjon

Veidekke Prefab, Bedriftsveien 6, 4353 Klepp Stasjon

Kontakt oss