Grande Entreprenørs viktigste ressurs er de ansatte!

Nå har du sjansen til å være med å utvikle Nord-Trøndelags største og beste arbeidslag. Vi søker etter en medarbeider som kan være tett på folk, og bidra til at alle ansatte lykkes og trives i jobben sin.

Som HR-medarbeider i Grande vil du få et spesielt ansvar for å sikre at våre lærlinger får god faglig oppfølging og en god inngang i arbeidslivet. I tillegg vil du bli sentral i å utvikle og drive HR-prosessene, samt støtte lederne i både praktiske og strategiske spørsmål. 

Arbeidsoppgaver

Du vil arbeide med et bredt spekter av HR oppgaver. Du får et særskilt ansvar for våre lærlinger i tillegg til å jobbe med rekruttering og attraktivitet, personalsaker, kompetanseutvikling og partssamarbeid, samt implementering av lokale og sentrale HR-initiativ. Andre sentrale oppgaver vil være arbeid med bedriftens satsing innen sosial bærekraft herunder inkludering og mangfold, fraværsoppfølging inkl. tilrettelegging av arbeidsoppgaver, samarbeid med BHT og dialogmøter med fastlege/NAV. 
Du må evne å ta et overordnet perspektiv for å støtte lederne i viktige beslutninger, bidra til å sette strategisk retning og gjennomføre gode prosesser.

Kompetanse

Du har høyere utdanning innen HR, pedagogikk, helse eller annen relevant fagretning, og/eller bred og praktisk HR erfaring. Du trives med å jobbe forretningsnært, tett på ledelsen og drift.

Din profil

Du knytter lett kontakt med folk, har gode samarbeidsevner og setter deg raskt inn i problemstillinger og avklarer behov på en effektiv måte. Med positiv innstilling tilpasser du deg ulike situasjoner og perspektiver. Du er sosial, fleksibel og trives med litt tempo i hverdagen. Du liker å bidra til at andre trives og lykkes i arbeidshverdagen. Du har digitale ferdigheter.

Vi tilbyr

Du vil få en selvstendig rolle hos en Entreprenør i vekst og utvikling. Samtidig blir du også en del av HR-teamet i Veidekke Bygg hvor vi sparrer og hjelper hverandre på tvers av forretningsområder. Glimt i øyet og godt humør på arbeidsplassen er viktig for oss. Vi har konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Du kan også bli medeier i selskapet gjennom vårt aksjeprogram.
Stillingen rapporterer til Daglig leder.

Søknadsfrist: 25.07.2024 

Sted: Verdal 

SØK HER

Kontakt:

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 43 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Stillingen inngår i Veidekke Bygg, som driver landsdekkende byggevirksomhet for private og offentlige kunder. Virksomheten bygger boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg. Årlig omsetning er NOK 16,2 milliarder (2023), og virksomheten har ca. 2 800 ansatte, hvorav 1 600 fagarbeidere og 1 200 funksjonærer. 

Grande Entreprenør AS har gjennom en årrekke vært Nord-Trøndelags største byggentreprenør. Med sine 200 ansatte fra Namdalseid til Stjørdal, og en omsetning på ca. 600 MNOK er bedriften en av de største private arbeidsgiverne i regionen. Siden oppstarten i 1953 har bedriften alltid hatt fokus på lærlingeordningen og viktigheten av å besitte sterk fagkompetanse i byggfagene. Dette kombineres med erfaring på prosjektledelse og gjennomføringskraft på alle typer byggoppdrag. Siden 2018 har bedriften vært et deleid datterselskap i Veidekke Bygg, og har gjennom dette også fått tilgang på god kompetanse innen nye kontraktsformer og ikke minst bærekraftige byggemetoder.