ZEB-laboratoriet i Trondheim er tildelt Statens pris for byggkvalitet.

ZEB-lab tildelt Statens pris for byggkvalitet

Nullutslippslaboratoriet ZEB Flexible Lab i Trondheim er blant verdens mest bærekraftige bygg. I tillegg er det det første i verden med dokumentert klimaregnskap som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen. Denne uken ble bygget tildelt Statens pris for byggkvalitet.

Sintef og NTNU var byggherrer på prosjektet, og ønsket innovative løsninger for å nå målet om nullutslipp.

Sintef og NTNU var byggherrer på prosjektet, og ønsket innovative løsninger for å nå målet om nullutslipp.

Kommunal- og distriktsdepartementet deler ut Statens pris for byggkvalitet for femte gang, og ønsker å løfte frem forbilder med foroverlent byggkvalitet og resultater fra gode og innovative byggeprosesser.

- ZEB-laboratoriet er et unikt kunnskapssenter for bærekraftige bygging som viser hvordan vi kan tilpasse oss klimaendringene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i meldingen fra Direktoratet for byggkvalitet.

Sintef og NTNU ønsket aktivt å prøve ut innovative materialer og løsninger for å nå målet om nullutslipp. Sammen med arkitekt LINK Arkitektur og de øvrige samarbeidspartnerne, løste Veidekke oppgaven med fleksibilitet, samarbeid og problemløsning i fellesskap. 

- Jeg er utrolig stolt og glad for at ZEB-bygget fikk denne prisen. Resultatene kommer som følge av at byggherren valgte en fremoverlent gjennomføringsmodell med tidlig involvering av alle parter. Da får man den beste entusiasmen, eierskapet og de beste resultatene, sier regiondirektør i Veidekke Bygg Trøndelag, Torgeir Wiig.