Veidekke: Rekordhøy miljøscore for Bane NOR i Drammen

Veidekke har mottatt BREEAM-sertifikatet som bekrefter bærekraftsertifisering på nivå Excellent for jernbaneprosjektet UDK02 i Drammen. Prosjektet for Bane NOR har fått hele 83,5 % i score, det høyeste som er oppnådd for et anleggs­prosjekt i Norge.

Prosjektledere med BREEAM-sertifikat UDK02

- Vi er rett og slett kjempestolte over de knallgode resultatene vi har oppnådd sammen med Bane NOR i Drammen. Dette kompliserte milliardprosjektet ble gjennomført uten alvorlige skader, under budsjett, det ble overlevert før tiden og på toppen oppnådde vi betydelig bedre miljø- og klimaavtrykk enn vår felles målsetting, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.

Kontrakten mellom Veidekke og Bane NOR ble inngått i november 2019. Oppgaven var å bygge en 540 meter lang betongkulvert i en åpen byggegrop og en påfølgende 290 meter lang tunnel gjennom løsmasser i krevende grunnforhold og inn i fjellet i Strømsåsen, sør for Drammen stasjon. Parsellen er en del av Bane NORs Inter-City prosjekt «Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen» på Vestfold­banen, som skal gi sammenhengende dobbeltspor og flere tog mellom Oslo og Tønsberg.

- Vi er veldig fornøyde med det gode resultatet Veidekke har oppnådd. At flere tar mer tog er et viktig bidrag til økt bærekraft, og det er viktig for oss at også byggearbeidet blir stadig mer bærekraftig og klimavennlig. Derfor må vi fortsette å strekke oss sammen med bygg- og anleggsbransjen. Her har Veidekke og utbyggingsprosjektet i Drammen gått foran med et godt eksempel, sier utbyggingsdirektør Bettina Sandvin i Bane NOR.


BREEAM Infrastructure er et verktøy for å dokumentere og fremme bærekraft for ulike typer infrastrukturprosjekter som veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg. Det brukes bevisbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.

- Det er selvsagt gøy at vi klarte å sette ny rekord, men jeg håper for klodens del at rekorden slås fortest mulig. For hele bransjen må ta ansvar og hele tiden søke nye og stadig mer miljøvennlige måter å gjennomføre anleggsprosjektene på dersom vi skal klare å nå våre felles klimamål og oppfylle våre forpliktelser, avslutter Neal Nordahl.

Les mer om prosjektet her.


For mer informasjon kontakt:
Direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg, tlf 90 92 44 64, neal.nordahl@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Senior kommunikasjonsrådgiver Tormod Ugelstad i Bane NOR, tlf 99 50 16 25, ugetor@banenor.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 43 milliarder kroner, og nær halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
BREEAM UDK02 PL JPG
BREEAM UDK02 JPG