Valdres lokalmedisinske senter

Sammen har Valdresbygg AS og Veidekke bygget Valdres lokalmedisinske senter i Fagernes.

Kunde

Valdres Lokalmedisinske Senter - Eiendom IKS

Tidsrom

August 2013-Juli 2015

Sted

Garlivegen 14, 2900 Fagernes

Arkitekt

Asas arkitektur

Valdres lokalmedisinske senter er på ca. 7600 m2 BTA og omsorgsboliger på ca. 2600 m2 BTA. Tilsammen ca. 10 200 m2 BTA.

Prosjektet er en totalentreprise og omfatter bl.a. lokaler for legevakt, dialyseavdeling, kortids sykehjemsplasser, tannlegeavdeling, fysio- og ergoterapiavdeling og omsorgsboliger.

Bæresystemet er i stål og betong og utvendige vegger er i teglforblanding med zinkkledning på utkragede og tilbaketrukkede arealer.

Det er lagt vekt på at bygget skal være fleksibelt med gode muligheter for fremtidige tilpassinger og bæresystem er forberedt for en ekstra etasje.

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom A/S Valdresbygg og Veidekke Entreprenør AS (avd.Hallingdal).