Havvind

Havvind er et nytt satsingsområde for Veidekke. Konsernet har klare ambisjoner om å bli en viktig del av verdikjeden for flytende havvind, og er allerede med i flere mulighetsstudier for å se spesielt på hvordan de flytende fundamentene for vindturbinene best kan løses.

Havvind, vindturbin

Regjeringen, ved Nærings- og fiskeridepartementet, har i Veikart for grønt industriløft skrevet at Norge skal bli en ledende nasjon innenfor havvind med en industri som utvikler og bygger vindkraftløsninger i toppklasse. Deres ambisjon er å tildele arealer med potensial for 30 gigawatt havvindproduksjon på norsk sokkel innen 2040.

For å utnytte vindene til havs er det behov for en solid infrastruktur i tillegg til turbiner med fundamenter. Hvert enkelt fundament estimeres til å ha et betongvolum på rundt 5.000 m3 og 1.500 tonn armering.

Dette er store konstruksjoner som krever mye kunnskap, kvalitet, erfaring og gjennom­førings­­kraft. Vi skal gjennom en mulighetsstudie se hvor i verdikjeden vi kan tilføre mest verdi. Vi har unik betongkompetanse i Veidekke, og spesielt vår avdeling Veidekke Interform og deres glidestøperfaring gir oss en god inngang i dette
Dan Granerud, Prosjektdirektør Veidekke Havvind
Vindmøller på havet

Kontakt