Veidekke Interform

Veidekke Interform prosjekterer og utfører glideforskaling av trappe- og heissjakter, vegger, piper, siloer, LNG-tanker, radio- og TV-tårn, bropilarer, senkekasser, vindturbiner og mer. Vi utfører også arbeider som inkluderer tunge løft der heving/senking av tunge konstruksjoner er aktuelt. Dette kan eksempelvis være arbeid med utskiftning av brulager.

Foto: Nexans

Veidekke Interform er i dag rundt 15 ansatte og har produksjon, lager og kontor på Skytta nord for Oslo. Våre ansatte har lang erfaring innen glideforskaling og er en viktig ressurs på byggeplass. I våre leveranser inngår normalt prosjektering og levering av glideformen, utleie av glideutstyr, montering av form og utstyr, kjøring av selve gliden, samt demontering. Det stilles også med byggeledelse fra start til slutt. 

Med bakgrunn i 40 års erfaring kan vi også være en viktig part i en tidlig fase av prosjektet, og vår kompetanse er ikke bare begrenset til selve glideoperasjonen. Veidekke Interform kan gi verdifulle innspill til design, prosjektering og planlegging i tillegg til innspill i selve byggeperioden. 

Besøksadresse: Industriveien 7, 1481 Hagan

Kontakt oss

Utvalgte prosjekter

Nexans, Halden

Foto: Nexans

17500 m3 Betong, 900 tonn armering, 155 meter
Høyt, 69 døgn med kontinuerlig glidestøp.

Kunde: Consto Eide AS
Sted: Nexans Norway, Knivsøveien 70, 1788 Berg i
Østfold
Tidsrom: April 2022 – Juli 2022

Kunstsilo Kristiansand

Foto: Kruse Smith

Ensidig glidestøp. 20 cm forsterkningslag av betong på utsiden av eksisterende silo. 1160 m3 betong medgikk under støp.

Kunde: Kruse Smith Entreprenør
Sted: Sjølystveien 8, 4610 Kristiansand
Tidsrom: Mars/April 2021 – Juli 2021

Stavanger Universitetssykehus

Glidestøp av 15 sjakter, 3650 m3 betong, 517 tonn
armering

Kunde: Kruse Smith Entreprenør
Sted: Nye Stavanger Universitetssykehus 4020
Stavanger
Tidsrom: April 2020 – November 2020