Lavtemperaturasfalt (LTA)

Lavtemperaturasfalt (LTA) er et miljøvennlig produkt med like god kvalitet som vanlig asfalt. Vi produserer LTA som standardmasse.

Asfaltverk utendørs. Foto.

Hva er lavtemperaturasfalt?

Lavtemperaturasfalt (LTA) er en prosess for produksjon av asfalt med betydelig reduksjon av temperatur. Prosessen er utviklet av Veidekke og Shell Bitumen for 25 år siden, da med navnet WAM-Foam. Det er først de siste årene at LTA er tatt i bruk av offentlige byggherrer.

Miljøvennlig og like god kvalitet

Lavtemperaturasfalt er et miljøvennlig produkt med like god kvalitet som ved vanlig asfaltproduksjon. Produksjonsprosessen reduserer energiforbruk og utslipp av CO2 betydelig. CO2-utslippene reduseres fordi vi bruker mindre gass ved oppvarming, og dampen fra bitumen halveres for hver 15 grader med redusert temperatur.

Som verdens første metode for temperatursenking av asfaltproduksjon har lavtemperaturasfalt initiert en global asfaltbransje til å utvikle og ta i bruk ressurs- og miljøvennlige metoder for asfaltproduksjon.

Fordelene med lavtemperaturasfalt

Å redusere produksjonstemperatur for asfalt har store fordeler. Det gir mindre energiforbruk og et bedre arbeidsmiljø for alle involverte. Andre fordeler er:

  • Mindre asfaltdamp
  • Redusert utslipp av støv og CO2
  • Mindre separasjon
  • Redusert aldring av bindemidlet
  • Samme kvalitet
  • Lengre levetid

Produksjon og leveranse 

Lavtemperaturasfalt kan leveres fra alle våre asfaltfabrikker og leveres som standardmasse fra Veidekke. Produksjon kan ikke gjennomføres når temperaturen er under frysepunktet på vinteren.

Lenke: Se alle våre asfaltfabrikker (lenke til siden med kontaktdetaljer til alle asfaltfabrikkene)

Bearbeiding og utlegging

LTA-produsert asfaltmasse har gode egenskaper under bearbeiding og gir gode resultater ved både maskin- og håndlegging. Asfalten egner seg godt for lang transport og komprimeringsgrad oppnås ved færre antall valsoverfarter.

Våre mål

2020

40 % av all produksjon skal være lavtemperaturasfalt

2030

Frem til 2030 skal vi øke LTA til nær 100% av all produksjon.