Miljøasfalt

Vi har utviklet og leverer Norges første miljøasfalt. Ved å erstatte bindemiddel basert på fossil råolje med et miljøvennlig plantebasert alternativ kan vi redusere CO2-utslipp opp mot 80 %.

Asfalt på veistrekning. Miljøasfalt. Foto.

Hva er miljøasfalt?

I Norge produseres det årlig rundt 7,5 millioner tonn asfalt. De samlede norske klimagassutslippene fra asfaltproduksjon og utlegging er beregnet å være nærmere 400.000 tonn hvert år. Ved å erstatte bindemiddel basert på fossil råolje med et miljøvennlig plantebasert alternativ, tar vi et langt skritt mot helt klimanøytral asfalt. Utviklingen går fort, og vi mener at det er mulig å kutte opp mot 80 % av dagens utslipp i løpet av tre til fire år.

Positive miljøeffekter

Vår miljøasfalt har flere positive miljøeffekter:

  • Opp mot 40 % total reduksjon i CO2-utslipp for produksjon og utlegging av asfalt
  • Opp mot 95 % reduksjon i CO2-avtrykk for råvarene i asfaltmassen

Den nøyaktige miljøeffekten avhenger av bindemiddeltype, bindemiddelinnhold og asfaltkvalitet.

Status på arbeidet 

Miljøasfalt er benyttet i 21 ulike strekninger i 2021. Den kan leveres med bindemiddelkvalitetene 70/100 og 160/220. I 2021 la vi i tillegg miljøasfalt på en prøvestrekning på E14 i Trøndelag. Dette er første gang det legges miljøasfalt på en høytrafikkert vei i Norge.  

Les om da vi la miljøasfalt på en prøvestrekning på E14.

Bruksområder

Miljøasfalt kan brukes mange steder. Som for eksempel på:

  • høytrafikkert vei (modifisert miljøasfalt)
  • lavtrafikkert vei (ordinær miljøasfalt)
  • gang- og sykkelveier
  • p-plasser

Asfaltkvalitet 

Erfaringene våre så langt er at miljøasfalt: 

  • har bedre bestandighet enn tradisjonell asfaltmasse 
  • er like tett og fin overflate som ved bruk av ordinær bitumen 
  • har annerledes lukt, og oppleves som et naturprodukt 

Våre mål

Reduksjon i utslipp

80 % reduksjon i utslipp i løpet av tre til fire år.

Reduksjon i CO2-utslipp

40% reduksjon i CO2-utslipp for produksjon og utlegging av asfalt

Reduksjon i C02-avtrykk

95 % reduksjon i CO2-avtrykk for råvarene i asfaltmassen

Kontakt oss!