Tips og råd når du skal asfaltere

Trenger du asfalt til oppkjørselen, gårdsplassen, tunet eller hytta? Her er noen tips og råd du bør lese før du setter i gang.

En rake på en nyasfaltert vei. Foto.

​Viktig å vite før du asfalterer hjemme

Vurderer du å legge asfalt er det viktig å ha kontroll på grunnarbeidet og hva området skal brukes til. De viktigste faktorene for et vellykket resultat er både asfaltdekket og bærelaget, det vil si hva asfaltdekket ligger på. Når du planlegger asfaltering må du derfor tenke på: 

Lag et sterkt bærelag

Er grunnen sterk nok? Skal det være gang- og personbiltrafikk på området, bør du ha et underlag på 10-20 cm med finknust grus eller pukk. Dette kalles bærelaget og fordeler belastningen til grunnen under.

Består grunnen av bløte jord- eller leiraktige masser må bærelaget være tykkere. 

Komprimer underlaget

Underlaget som skal asfalteres må komprimeres godt før asfaltering. Det er ikke nok å bare jevne ut grusen. Et tips er å vanne materialet godt og komprimere med en vibroplate eller lignende.

Ved mangel på komprimering vil du kunne få setninger og det vil kunne oppstå vanndammer.

Fjern vegetasjon

Asfalt bør ikke legges direkte på underlag som suger opp og holder på vann. Det er også viktig å fjerne vegetasjon før arealet asfalteres.

Bruk et ugressmiddel (gjerne et miljøvennlig alternativ) som sørger for at vegetasjonen ikke kommer tilbake. Den vil nemlig kunne vokse gjennom asfalten. 

Få vann til å renne bort

Pass på å få overflatevann til å renne bort fra vegger og faste installasjoner. Dersom du ikke klarer å få et fall på minimum 2 % hele veien bort fra dekket, må du sette inn en form for drenering (som sluk, dreneringsrenne eller liknende). 

Etabler et fall på underlaget

Etablere et fall på underlaget allerede før asfaltering. Det er vanskelig å etablere fall når asfalten er lagt, og du kan ende opp med at det blir ujevnt. 

Sperr av trafikk

Området bør kunne sperres av for trafikk frem til asfalten kjøles tilstrekkelig ned, helst til dagen etter.

Få et tilbud på asfalt
Send oss en henvendelse, så hører du fra oss!

Fordeler med asfalt

  • Asfalt har en jevn og pen overflate som gir et pent og helhetlig godt inntrykk av eiendommen
  • Asfalt i seg selv er relativt vanntett, og du kan legge dreneringsløsninger slik at du styrer vannet dit du vil ha det.
  • Du kan legge varmekabler under asfalten for å holde det tørt også på vinterstid.
  • Det er lite vedlikehold med asfalt, og du kan både spyle og feie for å få et godt resultat.
  • Det er lang levetid på asfalt dersom du gjør riktig forberedelser før asfaltering.
  • Det er lett å tilpasse asfalteringen rundt hindringer og helninger slik at totalinntrykket blir bra.
  • Asfaltering en god løsning dersom du ønsker et langvarig godt dekke med lite vedlikehold.

Vi har også farget asfalt og miljøasfalt ved flere av våre fabrikker. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne en god løsning!

Kontakt en av asfaltfabrikkene våre

Garanti, levetid og vedlikehold

Garanti

Garantien oppgis i leveringsbetingelsene, og eventuelle mangler bør påpekes og utbedres umiddelbart.

Levetid

Ved vanlig bruk og akseptabel bæreevne i grunnen bør asfalten ha en levetid på 15-20 år. Vær likevel oppmerksom på at enkelte væsker, som for eksempel drivstoff og de fleste lettere oljetyper, løser opp bindemiddelet som holder steinene i asfalten sammen.

Der biler med oljelekkasje parkerer vil det lettere kunne oppstå skader på asfaltdekket. Et tips er å bruke sagflis eller et annet middel som kan samle oljesølet.

Vedlikehold

Asfalt kan både feies og spyles. Vær litt varsom ved bruk av høytrykksspyler. Dersom det skulle vokse vegetasjon opp gjennom asfalten bør den fjernes så raskt som mulig ved bruk av ugressmiddel.

Små hull kan lappes med en lappemasse som du får kjøpt i byggevareforretninger. Ved større reparasjoner kan vi lappe med varmasfalt (130 grader) som ikke er egnet for hobbybruk.