header

Veidekke med ny milepæl for miljøasfalt i Trøndelag

Veidekkes nye miljøasfalt kan redusere CO\2\-utslippene opp mot 80 %. Den første prøvestrekningen ble lagt på en fylkesvei i Trøndelag for et år siden med svært gode resultater. Nå har Veidekke lagt 200 tonn miljøasfalt på en prøvestrekning på E14 mellom Meråker og Storlien på oppdrag for Statens vegvesen. Dette er første gang det legges miljøasfalt på høytrafikkert vei i Norge.

Miljøasfalt E14

I Norge produseres det årlig rundt 7,5 millioner tonn asfalt. Veidekke er største aktør og står alene for om lag tre millioner tonn. De samlede norske klimagassutslippene fra asfaltproduksjon og utlegging er beregnet å være nærmere 400.000 tonn hvert år.

- Ved å erstatte bindemiddel basert på fossil råolje med et miljøvennlig plantebasert alternativ tar vi et langt skritt mot helt klimanøytral asfalt. Utviklingen går fort, og vi mener at det er mulig å kutte opp mot 80 % av dagens utslipp i løpet av tre til fire år, sier innovasjonsleder Trine Okstad ved Veidekkes Kompetanse­senter i Trondheim.

- Vi hadde forsket på bruken av alternative bindemidler og kjørt utallige tester i laboratoriet vårt, før vi i fjor høst la den første prøvestrekningen på fylkesvei 700 mellom Meldal og Berkåk for Trøndelag fylkeskommune. Alle tester derfra viser at sporutvikling, styrke, egenskaper for å motstå vind og vær samt slitasje fra vintervedlikeholdet er så gode som vi forventet: Miljøasfalten har minst like gode egenskaper som den tradisjonelle asfalten som ligger i det andre kjørefeltet. Nå har vi videreutviklet miljøasfalten for å tåle belastningene på høytrafikkert vei, forklarer Okstad.

Veidekke har i løpet av 2021 produsert ca. 85.000 tonn miljøasfalt ved fabrikkene i Namdalen, Førde, Hyllestad, Trondheim og ved Hamar. Denne asfalten er fordelt på 130 kilometer vei der det nå samles verdifull erfaring fra ulike bruksområder og geografiske forhold.

- Veidekke har høye mål innen bærekraft, og vi er helt avhengige av at våre kunder legger til rette for innovasjon i sine kontrakter slik som Statens vegvesen gjør her. Innovasjon i bransjen skjer ikke ved detaljbeskrivelser, men når kriterier som CO2-utslipp måles, vektes og premieres i anbud, sier direktør Martin Holmqvist i Veidekke Asfalt.

- Spesifiserte krav om for eksempel motorteknologi har tilnærmet null effekt på CO2-utslipp sammenlignet med det vi gjør her. Derfor er det også viktig at vi nå får testet ut miljøasfalten på nye områder. Høytrafikkert vei er et volummessig stort marked for oss, så denne asfalten på E14 skal vi følge nøye opp sammen med Statens vegvesen, avslutter Holmqvist.

Statens vegvesen har de tre siste årene lyst ut flere asfaltkontrakter på riksvegene hvor ikke bare prisen, men også CO2-utslippene avgjør hvem som vinner anbudet. - Det skal lønne seg for entreprenørene å bruke sin kunnskap til å redusere CO2-utsllippene i asfaltvirksomheten. Vi har et godt samarbeid med bransjen og vil lyse ut flere slike kontrakter til neste års asfaltsesong, sier fagansvarlig for asfalt, Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.


For mer informasjon kontakt:
Direktør Martin T. Holmqvist i Veidekke Asfalt, tlf 92 67 12 63, martin.holmqvist@veidekke.no
Innovasjonsleder Trine Okstad i Veidekke Asfalt, tlf 98 20 97 68, trine.okstad@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Fagansvarlig Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen, tlf 41 59 69 11, thor.lunaas@vegvesen.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.
Tittel Filtype
Miljøasfalt E14 JPG
Miljøasfalt E14_2 JPG
Miljøasfalt E14_3 JPG