Laboratorier

I Veidekke har vi flere laboratorier som til sammen utfører de fleste analyser tilknyttet pukk og grus. Vi tar oppdrag for både interne og eksterne kunder.

Laboratorie der tester av stein, pukk og grus foretas, Foto.

Vi utfører tester i henhold til:

  • NS-EN 13242
  • NS-EN 13043
  • NS-EN 12620
  • NS-EN 13450
  • N200

Ta kontakt med oss, dersom du har behov for bistand.

Lab Gardermoen

Gardermoen Allè 246, 2067 Jessheim (google kart)

Telefon: 988 98 733(laboratorieleder)
E-post: eivind.herseth@veidekke.no

Lab Horten

Adalsveien 24, 3185 Skoppum (google kart)

Telefon: 905 51 811
E-post: anne.berg@veidekke.no

Lab Hovemoen 

Hovemovegen 78, 2624 Lillehammer (google kart)

E-post: hege.andresen@veidekke.no

Lab Fosen

Austråttveien 395, 7140 Opphaug (google kart)

Telefon: 913 14 772
E-post: ida.finseth@veidekke.no

Analyser, prøver og tester for pukk og grus

Siktekurve

Vi utfører både tørr og våt siktekurve med standardiserte siktesatser.

Siktekurve.jpg                   
Siktekurve

Flisighetsindeks

Formålet er å bestemme materialets flisighetsindeks ved hjelp av sikting over stavsikter. Testen beskriver materialets kornform.                     

Flisighetsindeks.jpgFlisighetsindeks

Kulemølle

Testen simulerer slitasjen som tilslaget utsettes for i et asfaltdekke som er trafikkert med piggdekk.


Kulemølle.jpgKulemølle

Los Angeles

Testen går ut på å bestemme materialets motstandsevne mot nedknusing.                   

Los Angeles 2.jpgLos Angeles

Micro-Deval

Testen benyttes for å få vite materialets abrasjons-egenskaper.                    

Micro-Deval 2.jpgMicro-Deval

Densitet

Vi utfører densitet-testing med glass og stålpyknometer.

Densitet.jpgDensitet

Slam og humus

Metode for mengdebestemmelse av oppslembare stoffer i tilslag som naturgrus og fingrusfraksjoner. Mengden bestemmes ved å riste en kjent mengde sand i vann eller natronlut i en målesylinder og hensette målesylinderen for sedimentering.                   

Slam og Humus.jpgSlam og Humus

Laboratorieknusing

Vi har egen laboratorieknuser for nedknusing av stein som skal benyttes til de ulike analysene vi utfører.                

Laboratorieknusing.jpgLaboratorieknusing