Slik velger du riktig stein

Trenger du pukk, grus eller singel til oppkjørselen, gårdsplassen, tunet eller hytta? Her er noen tips og råd du bør lese før du bestemmer deg for steintype/før du velger steintype.

Kvinne og pukk og grus. Foto.

Slik beregner du behovet ditt

Regn ut i kubikkmeter (m3)

Når du skal beregne massene du trenger, regner du dette ut i kubikkmeter (m3).

Lengde*bredde*tykkelse = m3

1m3 = 1,5 tonn

Eksempel

Lengde 5 m* bredde 3 m* tykkelse 0,1 m (10cm = 0,1m) = 1,5 m3

1,5 m3 = 1,5* 1,5 = 2,25 tonn

Pris på pukk og grus
Ta kontakt med oss her.

Mål på steinene

Fraksjonene, det vil si størrelsen på steinproduktene, er oppgitt i millimetermål. Som et eksempel betyr dette at produktet 8/11 i hovedsak består av korn fra 8 til 11 millimeter.

Grusvei

En grusvei må ofte vedlikeholdes som følge av skade påført av nedbør. Det er derfor viktig at en grusvei har avrenning mot en av sidene (tverrfall) eller begge sidene (takfall). Grøfter er også avgjørende slik at det ikke står vann i veikroppen, men blir ført bort. Vi anbefaler knuste materialer til opprusting og vedlikehold av grusvei.

Materialer til vedlikehold av grusvei er subbus-fraksjoner som 0/16 – 0/22 – 0/32.

På private veier med lite trafikk kan du stort sett fylle slaghull. På veier med mer trafikk og bratte stigninger kan det være en fordel med traktor og skrape eller veihøvel. Da kommer du lengre ned i veikroppen og får blandet opp massene på nytt. Deretter legges det på ca. 5-10 cm med subbus som komprimeres med egnet utstyr.

 Subbus-fraksjon 0-22.

Subbus-fraksjon 0-22.

 

Belegningsstein

Når du skal legge belegningsstein må bærelaget bestå av drenerende fraksjoner som 16/22 eller 8/63. Belegningsstein legges i 0/4 eller 0/8 subbus. Vi anbefaler en geotekstilduk mellom bærelag og avretningslag for å hindre at fraksjoner blander seg og for å hindre ugress fra å etablere seg i fremtiden.

Det er viktig med godt fall på området som skal steinlegges, helst 2 % (2 cm pr. meter). Dette må du tenke på helt fra du fjerner eksisterende masse og starter på bærelaget.

Fraksjon 0/4, subbus som steinen legges på.

Fraksjon 0/4, subbus som steinen legges på.

 

Fraksjon 16/22, til drenering

Fraksjon 16/22, til drenering

 

Gårdsplass

Vi anbefaler 8/11 eller 11/16 til gårdsplass. Oppbygning under disse fraksjonene må bestå av drenerende og bærende materialer, som for eksemppel 22/63. Det er viktig med geotekstilduk for å hindre ugress.

Selv med disse drenerende massene anbefaler vi fall vekk fra bygninger og inngang. Dette bør være minst 1,5 % (1,5 cm pr meter).

Fraksjon 8/11, som topplag

Fraksjon 8/11, som topplag

 

Fraksjon 22/63, til drenering av grusvei

Fraksjon 22/63, til drenering av grusvei

 

Drenering av bygninger

Til drenering rundt bygninger og fundament anbefaler vi fraksjoner som 11/16, 16/22 eller 16/32.

Fraksjon 11/16, til drenering av bygninger

Fraksjon 11/16, til drenering av bygninger

Få et pristilbud

Kontakt oss for en prisforespørsel så kommer vi tilbake til deg for en uforpliktende prat om ditt prosjekt.

Få tilbud på pukk, grus eller singel.