Massemottak

Vi håndterer rene masser, lett forurensede og forurensede masser, ren og forurenset betong, tegl, asfalt og PFAS-forurensede masser.

Flyfoto med utsikt over fjord og fjell. Massemottak i åsside. Foto.

Våre massemottak

Overskuddsmasser fra bygg- og anleggsprosjekter får nytt liv hos oss. Vi sørger
for at massene får en betydning i våre og samarbeidspartneres prosjekter, som
tildekking av forurensning, tilbakeføring av terreng, utbygging av landbruks- og
næringsarealer eller gjenbrukes som byggeråstoff.

Alnabru massemottak, Oslo

På Alnabru Massemottak i Oslo mottas rene og forurensede masser som
sorteres og kontrolleres før de får nytt liv i oppbygging av landbruksareal,
næringseiendommer eller andre miljøprosjekter.


Type masser: Rene masser, lett forurensede og forurensede masser,
returasfalt, ren betong og tegl som er innenfor grenseverdiene i tabellen
under.

Vi har også fraksjonene 0/22, 0/63, 22/125, 6/16 og kaldasfalt
tilgjengelig for returtransport.

Straume massemottak, Bergen

Terminal/mellomlagring med utskiping over kai. Muligheter for returtransport
av pukkfraksjoner.


Type masser: Lett forurensede masser, forurensede masser, masser som
klassifiseres som farlig avfall, ren og forurenset betong med og uten armering,
PFAS-forurensede masser.

 

Fagervika massemottak, Trondheim

Terminal/mellomlagring med utskiping over kai.


Type masser: lett forurensede og forurensede masser, ren og forurenset
betong med og uten armering.

Fosen massemottak, Brekstad

Terminal/mellomlagring med utskiping over kai. Muligheter for returtransport
av pukkfraksjoner.

Type masser: Rene masser, lett forurensede og forurensede masser, ren og
forurenset betong med og uten armering, PFAS-forurensede masser.

Raudsand massemottak, Molde

Mottak med levering over kai. Raudsand er et miljøprosjekt med formål om å
tildekke og redusere forurensning fra tidligere industriell virksomhet.

Type masser: Rene masser, lett forurensede og forurensede masser, ren og
forurenset betong med og uten armering, PFAS-forurensede masser.

Elvestad massemottak, (Spydeberg)

Formålet med mottaket er å øke jordbruksarealet etter at utbyggingen av E18 gjennom Indre Østfold bygde ned deler av jordbruksarealene.

Type masser: Rene masser, ren betong med og uten armering, returasfalt.

Hvilke masser kan vi ta imot?

Oversikt over anlegg og hvilke tilstandsklasser på massene vi har tillatelse til å motta: 

Anlegg/tilstandsklasse 1 2 3 4 5
Elvestad massemottak X        
Alnabru massemottak* X X X X X
Straume massemottak * X X X X X
Fagervika massemottak * X X X X X
Raudsand massemottak X X X X X
Fosen massemottak* X X X X X

*: Terminal/mellomlagring

Se veileder TA-2553 for definisjon og grenseverdier for tilstandsklassene.

Ta gjerne kontakt med oss.

Mottak av masser i våre massesenter

Veidekke Geomaterialer har også andre anlegg som har tillatelse til å motta og håndtere masser. Det kan være ren masser, betong, returasfalt eller snø. 

Se kontaktinformasjon til våre massesenter her.

Utvikling av eiendom

Har du en idé som du trenger en samarbeidspartner for å gjennomføre.

Ta gjerne kontakt med oss eller fyll ut skjemaet (klikk her), så tar vi kontakt
med deg.