Robothunden Spot i tunnel foran mennesker. Foto: Tomas Jakobsen, BuildingPoint Scandinavia

Spot gjør skanning av tunnel sikrere og mer effektivt for Veidekke

Tunnelbygging kan betraktes som en nasjonal idrett i Norge sammen med andre idretter inspirert av fjellene og fjordene. Teknologien har imidlertid kommet langt siden den spede begynnelsen på 1800-tallet, og robothunden Spot representerer en av de mest avanserte og etterlengtede teknologiene som nå er tilgjengelig for arbeid i tunnel.

Samspillet mellom programvare og maskinvare og flyten av data er veldig viktig.
Øyvind Svaland, Veidekke
Robothund Spot forbereder skanning i tunnel. Foto: Tomas Jakobsen, BuildingPoint Scandinavia

Spot forbereder skanning i tunnel. Foto: Tomas Jakobsen, BuildingPoint Scandinavia

Mann med hjelm og robothunden Spot. Foto

Øyvind Svaland og Spot på UDK 01 Vestfoldbanen.

I Veidekke står verdier som «grensesprengende» og «entusiasme» sterkt. Vi ønsker å gå foran med å ta i bruk ny teknologi for å skape innovative løsninger som gir verdier for våre kunder og samfunnet. Samarbeidet med BuildingPoint gjør at Veidekke blir den aller første entreprenøren i Skandinavia til å sette robothunden Spot til praktisk bruk. Formålet er å avdekke potensial for prosessforbedringer og økt sikkerhet knyttet til tunneldriving.

Spot – den autonome skanneløsningen

Det mobile robotchassiset Spot, er laget av Boston Dynamics. Sammen med Trimble har Spot blitt tilpasset for operasjoner i bygg- og anleggsbransjen. Tilpasningene er blant annet skannere og totalstasjoner. Med Trimble X7-skanneren er Spot blitt bygget om til en "autonom skannerløsning".

3D skan. Foto.

Resultat av skan i tunnel gjort av Spot.

Tunnelskanning

Ifølge Øyvind Svaland i Veidekke er skanning allerede bredt tatt i bruk som metode for data- og kunnskapsinnhenting. Skanningen gjøres av operatører på bakken, eller av droner. Skannedataene gir raskere og bedre beslutningstaking i mange tilfeller.

- I dag bruker vi skanning mye! Bruken av skanning øker, og vi ser en stor verdi av det. Samtidig ser vi mange muligheter for å forbedre prosessen slik at vi er sikre på at vi får skannedata fortløpende, sier Svaland.

- All skanning inne i tunneler gjøres av en operatør i dag, det vil si at en faglært person må være på stedet for å utføre skanningen, noe som noen ganger begrenser tilgjengeligheten til skannedataene, forteller Svaland.

Å ha en skanner på stedet som kan fjernstyres vil begrense behovet for å ha eksperten fysisk til stedet. Spot kan være sittende på ladestasjonen, klar for ad hoc-oppdrag når det måtte passe. I tillegg kan Spot utføre skanning basert på forhåndsprogrammerte oppdrag, for eksempel om natten og når arbeider er på vent.

Robothund Spot i tunnel. Foto: Tomas Jakobsen, BuildingPoint Scandinavia

Robothunden Spot i arbeid på Vestfoldbanen. Foto: Tomas Jakobsen, BuildingPoint Scandinavia

Sikkerhet

- Det er mange fordeler med Spot, spesielt knyttet til sikkerhet for mennesker, autonom drift med repetitive oppgaver og økt fleksibilitet i våre operasjoner. En annen fordel med roboter er at de kan operere i områder som er utrygge for mennesker, sier Svaland. Spot kan gjøre skanninger inn på områder som nylig har blitt sprengt eller foret med betong uten noen bekymring for personellsikkerhet.

Vestfoldbanen / Drammen-Kobbervikdalen – UDK 01 anleggsområde

Svaland og prosjektteamet med ansvar for skanning og andre digitale innovasjoner, arbeider på UDK 01-tomta for Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen – et jernbanetunnelprosjekt for Bane NOR. Spot har gjennomgått omfattende testing i produktutvikling, men for oss i Veidekke er det viktig å komme i gang og lære gjennom erfaring.

Samspill mellom programvare og maskinvare

- Samspillet mellom programvare og maskinvare og flyten av data er veldig viktig, sier Svaland, og forklarer at Veidekke har ambisjoner om å fortsette å presse grensene og å finne måter å gjøre systematiske forbedringer for næringen.

- Veidekke kan ta ledelsen ved hjelp av våre leverandører, som Trimble og BuildingPoint, som også leverer verktøy som Tekla og Trimble Connect, sier Svaland. Han fortsetter med å innrømme at han forventer suksess med robotisering, men at det fortsatt er hindringer å overvinne.

- Vi forventer mange utfordringer når vi starter med robotisering, men vi vil aldri lære hvis vi ikke starter, forteller Svaland.

Kontakt oss