UDK 01, Drammen / Vestfoldbanen

Veidekke bygger for Bane NOR på Vestfoldbanen sør for Drammen stasjon. Vi bygger dagsone og bergtunnel på ca. 6 km målt fra påhugget på Danvik til påhugget på Gulliksrud i Skoger.

Tunneldriving. Rigg og tunnelarbeidere sprenger fjell. Foto.

Kunde

Bane NOR

Tidsrom

11/2019 - 03/2023

Sted

Drammen

Omfang

540 meter lang betongtunnel

Prosjekttype

Jernbane

Kontraktsform

Totalentreprise

Verdi

Ca. 1 830 000

Om prosjektet

Prosjektet UDK 01 bergtunnel og dagsone Skogertunnelen inngår i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som er norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. Skogertunnelen blir en viktig brikke i det sammenhengende dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg, som skal tas i bruk i 2024.

Vår leveranse omfatter bygging av den seks kilometer lange bergtunnelen gjennom Strømsåsen samt 300 meter dagsone, som vil koble tunnelen til eksisterende spor. Med tilhørende tverrslags- og evakueringstunneler skal Veidekke bygge til sammen 10,8 kilometer tunnel og utføre ca. 165 000 kvadratmeter kontaktstøp mot fjell for å sikre tunnelen mot vann og frost.

Mann på brakkerigg foran PC.

Fra brakkeriggen på UDK 01.

Løsninger vi vil fremheve

Bergtunnelen bygges som en sprengt ett-løps dobbeltsporet tunnel med sprengningstverrsnitt på ca. 123 m² og et frittromsareal på ca. 93 m² etter at tunnelen er ferdig bygget.

Tunnelen tettes ved hjelp av systematisk forinjisering for å sikre vannbalansen i området og ivareta det ytre miljø. Tunnelen stabilitetssikres med bolter, sprøytebetong, mv. for en dimensjonerende levetid på 100 år. Vann- og frostsikring av tunnelen utføres med membran som dekkes med en kontaktstøpt hvelvkonstruksjon.

Prosjektet gjennomføres med NTK-kontrakt (bl.a spesielle garanti-krav).

Nøkkeltall bergtunnel

Tunnel

Sprengning av hovedtunnel og tverrslag

938 000 m3

Vann- og frostsikring

Betonghvelv

169 000 m2

Tetningsmembran

Tetningsmembran

40 000 m2

Sikring

med sprøytebetong

25 000 m3

Sikringsbuer

av sprøytebetong

9 300 m

Forsterkningslag

av knuste steinmaterialer

39 000 m3

Kontakt oss