Fortsatt vekst i bygg- og anleggsmarkedet i Norge

Veidekke presenterte i dag sin konjunkturrapport for de neste årene, og pilene peker oppover. - Et godt boligmarked og fortsatt vekst innen anleggsmarkedet gir oss grunn til optimisme når vi analyserer markedsutviklingen fremover, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke.

- Når vi ser på det samlede bygg- og anleggsmarkedet i Skandinavia, ser vi generelt god aktivitet, men med store ulikheter mellom landene. Det ser best ut i Norge med fortsatt vekst, i Sverige regner vi med en liten vekst tross det høye nivået i dag. I Danmark forventer vi fortsatt nedgang i boliginvesteringene, men noe økning innen yrkesbygg, forteller Albriktsen

For Norge er utsiktene fortsatt gode og på linje med våre tidligere prognoser.  - Vi ser for oss en samlet vekst på 5 % i 2012 og 3,5 % i 2013. Vi forventer at både boliginvesteringene og anleggsinvesteringene blir på samme nivå, mens innen kategorien yrkesbygg forventer vi en litt mer beskjeden økning, 4 % i 2012 og 2 % i 2013. Når det gjelder boligbygging, ble det igangsatt 28 000 boliger i 2011, og vi har grunn til å tro at dette nivået vil holde seg de neste to årene, avslutter Albriktsen.

Veidekke utarbeider sin konjunkturrapport to ganger i året. Formålet er å vise konsernets syn på bygg- og anleggsmarkedet og forutsetningene for den makroøkonomiske utviklingen vi bruker som grunnlag for virksomheten i Skandinavia. Prognosene er basert på gjeldende offisielle statistikker, i tillegg til prognoser utarbeidet av Veidekke.

Konjunkturrapporten finnes på http://no.veidekke.com/ir/rapporter/

For mer informasjon kontakt:
Rolf Albriktsen, direktør strategi og marked, tlf 21 05 75 71/90 69 11 10, rolf.albriktsen@veidekke.no
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, tlf 21 05 76 44/90 75 90 58, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no
Helge Dieset, kommunikasjonssjef, tlf 21 05 77 91/90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Konjunkturrapport mars 2012 pdf